Tỉnh Kiên Giang đã đưa ra văn bản chấm dứt hiệu lực công văn 651 về việc cấm phân lô, tách thửa tại Phú Quốc chấm dứt hiệu lực công văn 651 - Kết-luận-của-chủ-tịch-Phú-Quốc-về-chấm-dứt-hiệu-lực-công-văn-số-651-UBND-tỉnh-Kiên-Giang-768x1087 - Tỉnh Kiên Giang đã đưa ra văn bản chấm dứt hiệu lực công văn 651 về việc cấm phân lô, tách thửa tại Phú Quốc

Tỉnh Kiên Giang đã đưa ra văn bản chấm dứt hiệu lực công văn 651 về việc cấm phân lô, tách thửa tại Phú Quốc

Ngày 7/1/2020, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, Thường trực UBND tỉnh Kiên Giang…