Phú Quốc được phân lô, tách thửa trở lại”Phú Quốc được phân lô, tách thửa trở lại

Ngày 2/3, Tỉnh uỷ Kiên Giang đã có thông báo kết luận của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về chấp thuận chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Phú Quốc được phân lô, tách thửa trở lại Phú Quốc được phân lô, tách thửa trở lại  - Phú-Quốc-được-phân-lô-tách-thửa-trở-lại-Phú-Quốc-được-phân-lô-tách-thửa-trở-lại - Phú Quốc được phân lô, tách thửa trở lại”Phú Quốc được phân lô, tách thửa trở lại
Phú Quốc được phân lô, tách thửa trở lại”Phú Quốc được phân lô, tách thửa trở lại.

Ban thường vụ Tỉnh uỷ giao UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương nêu trên, đồng thời tiếp tục thực hiện Công văn số 623 ngày 9/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Trước đó, từ 15/5/2018, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang thống nhất chủ trương chấm dứt việc tạm dừng các hoạt động phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.

Đến ngày 22/1/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang gửi công văn xin ý kiến Ban thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang về việc chấp thuận chủ trương dỡ bỏ lệnh cấm phân lô, tách thửa và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Phú Quốc.