Phú Quốc: Hơn 96% cử tri tán thành đề án thành lập Thành phố Phú Quốc

Ngày 8.7, UBND huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, theo báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri thì có hơn 96% đồng ý với đề án thành lập Thành phố Phú Quốc.

Hơn 96% cử tri đồng ý thành lập thành phố Phú Quốc.

Hơn 96% cử tri đồng ý thành lập thành phố Phú Quốc.  - img8674-15913204127261715852560-1591403390477-159140339080573002399 - Phú Quốc: Hơn 96% cử tri tán thành đề án thành lập Thành phố Phú Quốc
Hơn 96% cử tri đồng ý thành lập thành phố Phú Quốc.

Theo đó, huyện Phú Quốc đã tổ chức lấy ý kiến của 62.284/64.263 cử tri trên địa bàn 10 xã/thị trấn, trong đó có 61.870 cử tri đồng ý với đề án thành lập TP Phú Quốc, chiếm tỉ lệ 96,3%. Với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhập xã Hòn Thơm vào thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc đã tổ chức lấy ý kiến của 14.885/16.330 cử tri trên địa bàn hai xã, thị trấn, trong đó có 14.701 cử tri đồng ý (90%). Đối với việc thành lập phường Dương Đông thuộc TP Phú Quốc, huyện đã lấy ý kiến 21.882/22.030 cử tri của thị trấn Dương Đông; trong đó có 21.693 cử tri đồng ý (98,5%). Còn với việc thành lập phường An Thới thuộc TP Phú Quốc, có 14.707 cử tri thuộc 2 đơn vị cấp xã này đồng ý (tỉ lệ 90%).

Trong tháng 6/2020, UBND tỉnh Kiên Giang đã kí công văn gửi Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND huyện Phú Quốc về việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập TP Phú Quốc và thành lập các phường thuộc TP này. Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nộ vụ hướng dẫn, kiểm tra việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập TP Phú Quốc và thành lập các phường thuộc TP Phú Quốc.

Sở Thông tin và Truyền thông đăng tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri lên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnhvề việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính. Trước đó, tỉnh Kiên Giang cũng đã xét thành lập hai phường Dương Đông, An Thới trực thuộc TP Phú Quốc. Theo đề xuất của UBND huyện Phú Quốc, đây là hai địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, đáp ứng đủ tiêu chí lên phường để thành lập TP Phú Quốc. Thị trấn Dương Đông có diện tích khoảng 1.500 ha, dân số hơn 46.000 người và đạt đủ 12 tiêu chuẩn để thành lập phường. Bên cạnh đó, việc thành lập phường An Thới trên cơ sở sáp nhập thị trấn An Thới với xã Hòn Thơm cũng đáp ứng đủ 12 tiêu chí lên phường. Sau sáp nhập, phường An Thới có diện tích khoảng 3.400 ha, dân số khoảng 36.000 người.

Tháng 8/2019, lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị cho tạm dừng việc lập Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đảo Phú Quốc thành đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt cho tới khi Luật đặc khu đặc biệt được Quốc hội thông qua. Đồng thời, cho phép tỉnh Kiên Giang được tổ chức triển khai lập mới Qui hoạch tổng thể phát triển kinh tế, xã hội đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc.

- hon-96-cu-tri-dong-y-phu-quoc-tro-thanh-tp-dao-dau-tien-cua-viet-nam_5f059eab2b36e - Phú Quốc: Hơn 96% cử tri tán thành đề án thành lập Thành phố Phú Quốc- hon-96-cu-tri-dong-y-phu-quoc-tro-thanh-tp-dao-dau-tien-cua-viet-nam_5f059eabd16c0 - Phú Quốc: Hơn 96% cử tri tán thành đề án thành lập Thành phố Phú Quốc- hon-96-cu-tri-dong-y-phu-quoc-tro-thanh-tp-dao-dau-tien-cua-viet-nam_5f059eac6291e - Phú Quốc: Hơn 96% cử tri tán thành đề án thành lập Thành phố Phú Quốc

Kiên Giang lấy ý kiến cử tri về thành lập TP Phú Quốc

Kiên Giang lấy ý kiến cử tri về thành lập TP Phú Quốc  - quyhoachywya-159255696203856565063-15941934510411992910477 - Phú Quốc: Hơn 96% cử tri tán thành đề án thành lập Thành phố Phú Quốc
Kiên Giang lấy ý kiến cử tri về thành lập TP Phú Quốc

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nộ vụ hướng dẫn, kiểm tra việc lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập TP Phú Quốc và thành lập các phường thuộc TP Phú Quốc. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri lên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh theo Nghị định số 54/2018/NĐ-CP về việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính.

Giao UBND huyện Phú Quốc chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến cử tri đối với Đề án thành lập TP Phú Quốc và các phường thuộc TP Phú Quốc theo mẫu lấy ý kiến cử tri và tài liệu lấy ý kiến cử tri kèm theo công văn; niêm yết, tổ chức tuyên truyền, phổ biến tài liệu phục vụ lấy ý kiến cử tri kèm theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị định 54 của Chính phủ; tổng hợp và lập báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri. Trước đó, tỉnh Kiên Giang cũng đã xét thành lập 2 phường Dương Đông, An Thới trực thuộc TP Phú Quốc. Theo đề xuất của UBND huyện Phú Quốc, đây là 2 địa bàn có tốc độ đô thị hóa cao, đáp ứng đủ tiêu chí lên phường để thành lậpTP Phú Quốc.

Thị trấn Dương Đông có diện tích khoảng 1.500ha, dân số hơn 46.000 người và đạt đủ 12 tiêu chuẩn để thành lập phường. Trong khi đó, việc thành lập phường An Thới trên cơ sở sáp nhập thị trấn An Thới với xã Hòn Thơm cũng đáp ứng đủ 12 tiêu chí lên phường. Sau sáp nhập, phường An Thới có diện tích khoảng 3.400ha, dân số khoảng 36.000 người.