Tiêu chuẩn mới của bất động sản thương mại kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp

Kết hợp giữa công năng nghỉ dưỡng và kinh doanh, Sun Secret Valley thiết lập tiêu chuẩn mới cho bất động sản thương mại kết hợp nghỉ dưỡng cao cấp.

Đón đầu tăng trưởng du lịch Phú Quốc, nhiều loại hình BĐS mới ra đời  - photo1652331736875-1652331736973794337196-63787964473975 - Đón đầu tăng trưởng du lịch Phú Quốc, nhiều loại hình BĐS mới ra đời

Đón đầu tăng trưởng du lịch Phú Quốc, nhiều loại hình BĐS mới ra đời


Nắm bắt thời điểm vàng khi ngòi nổ du lịch được kích hoạt, giới đầu tư đang tìm kiếm những loại hình sản phẩm bất động sản mới để đi trước đón đầu nhu cầu kinh doanh, thương mại kết hợp nghỉ dưỡng tinh tế đang còn thiếu tại Bãi Dài, Phú Quốc.