Vingroup khai trương siêu quần thể giải trí, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc  - b6dc2564ceec3cb265fd-2636-1619004566 - Vingroup khai trương siêu quần thể giải trí, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc

Vingroup khai trương siêu quần thể giải trí, nghỉ dưỡng tại Phú Quốc

Phú Quốc United Center, quần thể giải trí, nghỉ dưỡng chính thức hoạt động từ 21/4, với hàng nghìn hạng mục vui chơi, giải trí, lễ hội… thâu đêm suốt sáng.