Browsing: Doanh nghiệp giới thiệu

Liên Hưng Construction số hoá cùng Base.vn, tạo đà khai phá thị trường Phú Quốc


Là một trong những nhà thầu xây dựng tại Phú Quốc tiên phong chuyển đổi số, sau gần 2 năm vận hành nền tảng Base.vn, Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Liên Hưng đã “hái quả ngọt” khi từ khâu thiết kế, cung cấp vật tư, thi công cho đến kiểm soát chất lượng trong từng công trình đều được thực thi thuận lợi trên nền tảng số.