Browsing: dự án đầu tư

Phú Quốc bị ‘băm nát’


Lập dự án “ma” trên đất nông nghiệp, loạn phân lô bán nền, mua bán trái phép đất rừng, nhiều công trình dự án đã không tuân thủ qui hoạch, nhiều vùng biển đã bị bao chiếm trở thành “vùng cấm” của các nhà đầu tư, … băm nát đảo Ngọc trước khi trở thành đặc khu.