TS Trần Đình Thiên: ‘Phú Quốc đủ nguồn lực cho chu kỳ phát triển mới’  - 1504-hinh-3-2432-1618537597 - TS Trần Đình Thiên: ‘Phú Quốc đủ nguồn lực cho chu kỳ phát triển mới’

TS Trần Đình Thiên: ‘Phú Quốc đủ nguồn lực cho chu kỳ phát triển mới’

PGS. TS Trần Đình Thiên nhận định Phú Quốc có đủ nguồn lực thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế, trung tâm tài chính, công nghệ cao của khu vực.