Browsing: hộ chiếu vaccine

Nghiên cứu thí điểm Hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc: Nhiều việc cần làm ngay


LTS: Tại phiên họp ngày 11/6, Bộ Chính trị cho phép nghiên cứu cho thí điểm sử dụng hộ chiếu vắc-xin với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc, Kiên Giang. Nhằm góp thêm những kiến giải cho vấn đề này, Báo Điện tử Tổ Quốc thực hiện tuyến bài về thực hiện thí điểm hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc, góp phần hồi phục ngành kinh tế mũi nhọn trong tình hình mới.