Tân Á Đại Thành cùng 11 nhà đầu tư tranh mua lô cổ phần 1.200 tỷ của HUD Kiên Giang, sức hút từ đất Phú Quốc?  - tan-a-dai-thanh-cung-11-nha-dau-tu-tranh-mua-lo-co-phan-1-200-ty-cua-hud-kien-giang-suc-hut-tu-dat-phu-quoc_5fd44cfb4739d - Tân Á Đại Thành cùng 11 nhà đầu tư tranh mua lô cổ phần 1.200 tỷ của HUD Kiên Giang, sức hút từ đất Phú Quốc?

Tân Á Đại Thành cùng 11 nhà đầu tư tranh mua lô cổ phần 1.200 tỷ của HUD Kiên Giang, sức hút từ đất Phú Quốc?

Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD) thông báo có 12 nhà đầu tư…