Browsing: mở cửa trở lại

Phú Quốc có thể học gì từ việc Thái Lan cam kết mở cửa toàn quốc để đón du khách nước ngoài?  - photo1631327661369-1631327661667956662101 - Phú Quốc có thể học gì từ việc Thái Lan cam kết mở cửa toàn quốc để đón du khách nước ngoài?


Thái Lan đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm mở cửa nền kinh tế, công bố kế hoạch đón du khách nước ngoài. Tại Việt Nam, thí điểm đón du khách quốc tế tại Phú Quốc bước đầu được thông qua. Vậy, Việt Nam có thể học hỏi gì từ những biện pháp Thái Lan đang thực hiện để mở cửa du lịch toàn quốc?