Browsing: thị trường bđs

Giới đầu tư săn bất động sản nghỉ dưỡng "hàng hiệu" Phú Quốc  - photo1633062612879-16330626130472042648663 - Giới đầu tư săn bất động sản nghỉ dưỡng “hàng hiệu” Phú Quốc


Giới đầu tư đang “âm thầm” quay trở lại thị trường BĐS nghỉ dưỡng để tận dụng cơ hội khi thị trường đang trong giai đoạn tích lũy. Điểm nóng nhất đang tập trung vào Phú Quốc bởi rất nhiều cơ sở sinh lời, đặc biệt là mô hình kinh tế đêm tại những tổ hợp của chủ đầu tư uy tín, giàu tiềm năng.