Thu lời ấn tượng sau một năm hoạt động, Corona Resort & Casino Phú Quốc hứa hẹn bùng nổ trong năm 2020  - a566ca0216173d076f17845435bed59d - Thu lời ấn tượng sau một năm hoạt động, Corona Resort & Casino Phú Quốc hứa hẹn bùng nổ trong năm 2020

Thu lời ấn tượng sau một năm hoạt động, Corona Resort & Casino Phú Quốc hứa hẹn bùng nổ trong năm 2020

Tuy chỉ mới đi vào hoạt động được một thời gian ngắn, tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí…