Thủ tướng chỉ đạo về việc quy hoạch phát triển Phú Quốc theo hướng đặc khu

Thủ tướng chỉ đạo về việc quy hoạch phát triển Phú Quốc theo hướng đặc khu thủ tướng chỉ đạo về việc quy hoạch phát triển phú quốc theo hướng đặc khu - park-hyatt-phu-quoc-7-15690284514751449195327-crop-15690284598772109653296 - Thủ tướng chỉ đạo về việc quy hoạch phát triển Phú Quốc theo hướng đặc khu

Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng khu kinh tế.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 5/2/2018 và quy định pháp luật về quy hoạch.

Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 739/TTg-CN ngày 8/6/2018 đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật.

Công văn số 739TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ Vv chủ trương lập Quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính - Kinh tế đặc biệt thủ tướng chỉ đạo về việc quy hoạch phát triển phú quốc theo hướng đặc khu - Công-văn-số-739TTg-CN-của-Thủ-tướng-Chính-phủ-Vv-chủ-trương-lập-Quy-hoạch-đảo-Phú-Quốc-tỉnh-Kiên-Giang-theo-định-hướng-Đơn-vị-hành-chính-Kinh-tế-đặc-biệt - Thủ tướng chỉ đạo về việc quy hoạch phát triển Phú Quốc theo hướng đặc khu
Công văn số 739/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ V/v: chủ trương lập Quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt

Trước đó, tại văn bản số 739/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về chủ trương cho phép tỉnh Kiên Giang tổ chức triển khai lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc và lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo định hướng phát triển thành đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Mới đây, tỉnh Kiên Giang đề nghị cho tạm dừng việc lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc thành đặc khu kinh tế cho tới khi Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt được Quốc hội thông qua.

Đồng thời, UBND tỉnh Kiên Giang cũng đề xuất Thủ tướng cho phép tỉnh được sử dụng ngân sách địa phương lập mới quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội đảo Phú Quốc theo hướng trở thành khu kinh tế Phú Quốc .

Tỉnh Kiên Giang đã thực hiện một số thủ tục lập quy hoạch, tuy nhiên đến nay dự thảo Luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt vẫn chưa được Quốc hội dự kiến thời gian thông qua nên việc lập quy hoạch đảo Phú Quốc trở thành đặc khu kinh tế gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi chưa xác định cơ sở pháp lý, trình tự thủ tục, nội dung quy hoạch và lập hội đồng thẩm định.

Tỉnh Kiên Giang cũng cho biết đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 được Thủ tướng phê duyệt từ năm 2004 đến nay đã không còn phù hợp với thực tế phát triển huyện đảo Phú Quốc.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang (văn bản số 867/UBND-KTTH ngày 08 tháng 7 năm 2019), ý kiến của các Bộ: Xây dựng (các văn bản (các văn bản: số 1839/BXD-QHKT ngày 07 tháng 8 năm 2019 và số 1655/BXD-QHKT ngày 16 tháng 7 năm 2019), Tư pháp (văn bản số 2995/BTP-PLDSKT ngày 08 tháng 8 năm 2019), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 5554/BKHĐT-KTĐPLT ngày 07 tháng 8 năm 2019), Tài chính (văn bản số 10000/BTC-NSNN ngày 27 tháng 8 năm 2019) về việc triển khai lập quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng khu kinh tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2018 và quy định pháp luật về quy hoạch; đồng thời tổ chức lập mới Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 739/TTg-CN ngày 08 tháng 6 năm 2018, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với các quy hoạch có liên quan và quy định của pháp luật./.

Công-văn-số-1193TTg-CN-của-Thủ-tướng-Chính-phủ--Vv-chủ-trương-lập-Quy-hoạch-đảo-Phú-Quốc,-tỉnh-Kiên-Giang-theo-định-hướng-Đơn-vị-hành-chính---Kinh-tế-đặc-biệt thủ tướng chỉ đạo về việc quy hoạch phát triển phú quốc theo hướng đặc khu - Công-văn-số-1193TTg-CN-của-Thủ-tướng-Chính-phủ-Vv-chủ-trương-lập-Quy-hoạch-đảo-Phú-Quốc-tỉnh-Kiên-Giang-theo-định-hướng-Đơn-vị-hành-chính-Kinh-tế-đặc-biệt - Thủ tướng chỉ đạo về việc quy hoạch phát triển Phú Quốc theo hướng đặc khu
Công văn số 1193TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ: V/v chủ trương lập Quy hoạch đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang theo định hướng Đơn vị hành chính – Kinh tế đặc biệt.

Hơn nữa, theo Luật quy hoạch, việc xây dựng quy hoạch cấp huyện sẽ được tích hợp vào quy hoạch tỉnh nhưng nhiều mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế xã hội của đảo Phú Quốc hiện đã vượt quy hoạch được duyệt.

Vì vậy nếu chờ quy hoạch tỉnh được lập theo Luật quy hoạch sẽ khó khăn cho Phú Quốc trong định hướng tiếp các mục tiêu, phương hướng phát triển, cản trở quá trình thu hút kêu gọi đầu tư vào đảo Phú Quốc.

 

Nam Phong

Theo Nhịp Sống Việt

Tags:

Bài viết trướcQuy hoạch đảo ngọc Phú Quốc thành đặc khu kinh tế
Bài viết tiếp theoTiếp tục quy hoạch Phú Quốc thành đặc khu kinh tế