Cập nhật thông tin hạ tầng Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu.

CẬP NHẬT THÔNG TIN HẠ TẦNG DƯƠNG ĐÔNG – CỬA CẠN – GÀNH DẦU.

Trong các ngày 9, 10 và 11/8/2019, trên phạm vi cả nước có 910 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có gói thầu liên quan đến thông tin hạ tầng Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng (gồm phần đường, phần cầu hệ thống thoát nước, vỉa hè), với giá gói thầu hơn 707,213 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới Nhánh nối với đường trục Nam – Bắc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 919.627.624.810 đồng.

Thông tin Nghị Quyết Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Dương Đông – Cửa Cạn – gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam – Bắc.

Quyết định chủ trương mở rộng đường dương đông - cửa cạn - gành dầu

Quyết định chủ trương mở rộng đường dương đông - cửa cạn - gành dầu - đường Băc Nam đảo Phú Quốc
Quyết định chủ trương mở rộng đường dương đông - cửa cạn - gành dầu-bắc nam đảo

1/ Dự án mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành dầu thành 4 làn xe ô tô & 2 làn xe máy không dải phân cách, tổng chiều rộng nền đường & mặt đường chưa bao gồm vỉa hè là 20m. Dự án đã được Hội đồng nhân dân giao cho UBND thực hiện vào cuối năm 2019.

Việc nâng cấp do cơ quan nhà nước thực hiện. Theo Quyết định 524/QĐ-UBND 2018 Qui hoạch phát triển giao thông đảo Phú Quốc, Kiên Giang trong giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 sẽ mở rộng một số tuyến đường, trong đó có tuyến từ Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu được qui hoạch đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu, dài 27km. Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III, địa hình đồng bằng Vtk=(60- 80)Km/h, mặt cắt quy hoạch tương đương đường cấp II, có bố trí dải phân cách giữa, lộ giới 42,0m. Trong đó, nền đường rộng 26,0m gồm:
– Mặt đường, gồm :
04 làn xe ô tô : 4 x 3.50m = 14,00m.
02 làn xe (hỗn hợp) : 2 x 3.50m = 7,00m.
– Dải phân cách giữa : = 3,00m.
– Dải an toàn : 2 x 0,50m = 1,00m.
– Lề : 2 x 0,50m = 1,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 16,0m có dự phòng đất bố trí tuyến xe điện mặt đất.

2/ Nhà rác hiện hữu trên đường Dương Đông – Gành Dầu đã đóng cửa không nhận rác, đang được xử lý đốt sạch rác bởi Công ty Cửu Long. Đến cuối năm sẽ xong. Bãi rác của đảo Phú Quốc nằm ở Bãi Bổn.

Tags: ,