Cập nhật thông tin hạ tầng Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu.

CẬP NHẬT THÔNG TIN HẠ TẦNG DƯƠNG ĐÔNG – CỬA CẠN – GÀNH DẦU.

-> Ngày 22/4/2019 HĐND tỉnh Kiên Giang ra  Nghị quyết 202/NQ-HĐND Quyết định chủ trương Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới Nhánh nối với đường trục Nam – Bắc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

-> đến các ngày 9, 10 và 11/8/2019 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang tiến hành lựa chọn nhà thầu cho gói thầu số 1 của dự án.

-> ngày 21/10/2019 HĐND tỉnh Kiên Giang ra nghị quyết 258/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 202/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án. Theo đó, nội dung điều chỉnh là tăng nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh (kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 từ 50 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng)

-> đến ngày 27/11/2019, chính thức khởi công động thổ Gói thầu số 01 Thi công xây dựng (gồm phần đường, phần cầu hệ thống thoát nước, vỉa hè). Đọc tin bài tại đây

… tiếp tục cập nhật thông tin >>

Trong các ngày 9, 10 và 11/8/2019, trên phạm vi cả nước có 910 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó có gói thầu liên quan đến thông tin hạ tầng Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng (gồm phần đường, phần cầu hệ thống thoát nước, vỉa hè), với giá gói thầu hơn 707,213 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu và xây dựng mới Nhánh nối với đường trục Nam – Bắc, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 919.627.624.810 đồng.

Thông tin Nghị Quyết 202/NQ-HĐND Quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Dương Đông – Cửa Cạn – gành Dầu và xây dựng mới nhánh nối với đường trục Nam – Bắc.

Quyết định chủ trương mở rộng đường dương đông - cửa cạn - gành dầu thông tin hạ tầng dương Đông - cửa cạn - gành dầu - Quyết-định-chủ-trương-mở-rộng-đường-dương-đông-cửa-cạn-gành-dầu - Cập nhật thông tin hạ tầng Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu.

Quyết định chủ trương mở rộng đường dương đông - cửa cạn - gành dầu - đường Băc Nam đảo Phú Quốc thông tin hạ tầng dương Đông - cửa cạn - gành dầu - Quyết-định-chủ-trương-mở-rộng-đường-dương-đông-cửa-cạn-gành-dầu-đường-Băc-Nam-đảo-Phú-Quốc - Cập nhật thông tin hạ tầng Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu.
Quyết định chủ trương mở rộng đường dương đông - cửa cạn - gành dầu-bắc nam đảo thông tin hạ tầng dương Đông - cửa cạn - gành dầu - Quyết-định-chủ-trương-mở-rộng-đường-dương-đông-cửa-cạn-gành-dầu-bắc-nam-đảo - Cập nhật thông tin hạ tầng Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu.

 

1/ Dự án mở rộng đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành dầu thành 4 làn xe ô tô & 2 làn xe máy không dải phân cách, tổng chiều rộng nền đường & mặt đường chưa bao gồm vỉa hè là 20m. Dự án đã được Hội đồng nhân dân giao cho UBND thực hiện vào cuối năm 2019.

– Mở rộng mặt đường từ đoạn Nghĩa trang liệt sĩ lên cách đồn Biên Phòng Gành Dầu 1.27km.
– 4 làn xe oto và 2 làn hỗn hợp với bề mặt đường là 20m sang 2 bên từ tim đường cũ.

2/ Nhánh mới đường trục Nam – Bắc, huyện Phú Quốc:

– Từ trục Nam Bắc đi Bãi Thơm cắt ngang Khu Tượng, Ông Lang tới đoạn gần Bãi rác Cửa Cạn.
– 4 làn xe oto và 2 làn hỗn hợp với bề mặt là 20m.

Việc nâng cấp do cơ quan nhà nước thực hiện. Theo Quyết định 524/QĐ-UBND 2018 Qui hoạch phát triển giao thông đảo Phú Quốc, Kiên Giang trong giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 sẽ mở rộng một số tuyến đường, trong đó có tuyến từ Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu được qui hoạch đường Dương Đông – Cửa Cạn – Gành Dầu, dài 27km. Quy mô tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp III, địa hình đồng bằng Vtk=(60- 80)Km/h, mặt cắt quy hoạch tương đương đường cấp II, có bố trí dải phân cách giữa, lộ giới 42,0m. Trong đó, nền đường rộng 26,0m gồm:
– Mặt đường, gồm :
04 làn xe ô tô : 4 x 3.50m = 14,00m.
02 làn xe (hỗn hợp) : 2 x 3.50m = 7,00m.
– Dải phân cách giữa : = 3,00m.
– Dải an toàn : 2 x 0,50m = 1,00m.
– Lề : 2 x 0,50m = 1,00m.
Dải cây xanh 02 bên đường rộng tổng cộng 16,0m có dự phòng đất bố trí tuyến xe điện mặt đất.

Tags: , , , , , , , ,