Công ty Tân An Huy, An Phú, Ngọc Sương … nợ thuế ‘khủng’

Cục thuế TP.HCM vừa công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp kỳ 10 lên hơn 5.410 tỉ đồng. Như thường lệ, các doanh nghiệp bất động sản vẫn dẫn đầu

bảng xếp hạng

những doanh nghiệp nợ thuế “khủng”

Người dân làm thủ tục nộp thuế  /// Ngọc Dương  - nguoidanlamthutuctaichicucthuequan1tphcm-anhngocduong202_julp - Công ty Tân An Huy, An Phú, Ngọc Sương … nợ thuế ‘khủng’

Người dân làm thủ tục nộp thuế – Ngọc Dương
Trong danh sách đợt này chỉ riêng 11 doanh nghiệp có số

nợ thuế

trên 100 tỉ đồng, với tổng số nợ gần 1.400 tỉ đồng trong tổng nợ 5.410 tỉ đồng của 2.325 doanh nghiệp, cá nhân. Đứng đầu danh sách là Công ty CP Xây dựng và

kinh doanh

nhà Tân An Huy với số nợ hơn 172 tỉ đồng. Kế đền là Công ty CP Cảng Phú Định nợ hơn 153 tỉ đồng, Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Q.5 nợ hơn 145,7 tỉ đồng, chi nhánh Công ty TNHH MTV An Phú nợ hơn 141 tỉ đồng, Công ty CP Vốn Thái Thịnh nợ hơn 119,4 tỉ đồng, Công ty CP Đầu tư và xây dựng số 8 nợ hơn 119,4 tỉ đồng, Công ty TNHH DV – TM – SX-XD Đông Mê Kông nợ hơn 115,6 tỉ đồng, Công ty TNHH Bến Thành – Sao Thủy nợ hơn 114,6 tỉ đồng, Công ty CP đầu tư và công nghiệp Tân Tạo hơn 112 tỉ đồng; Công ty CP Đầu tư và xây dựng Lâm Viên nợ hơn 102,9 tỉ đồng…

Một số doanh nghiệp có “tên tuổi” cũng nằm trong danh sách nợ thuế lần này như Công ty CP Sài Gòn One Tower nợ hơn 79 tỉ đồng; Công ty CP Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước nợ 55 tỉ đồng; Công ty CP đầu tư thương mại Saigontourist nợ hơn 53 tỉ đồng; Công ty CP Ngọc Sương nợ hơn 26,8 tỉ đồng; Công ty TNHH truyền thông và giải trí Điền Quân nợ hơn 14 tỉ đồng…