Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Hàng trăm ghế ngồi, hoa tươi sắp xếp bên bãi biển tại khu nghỉ dưỡng ở Phú Quốc đã sẵn sàng chuẩn bị cho đám cưới của cặp sao

Đông Nhi

và Ông Cao Thắng ngày 9.11.

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho đám cưới của cặp sao Đông Nhi và Ông Cao Thắng  - son_0464_apsy - Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng

Mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng cho đám cưới của cặp sao Đông Nhi và Ông Cao Thắng
Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - ảnh 1  - son_0459_cean - Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng
Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - ảnh 2  - son_0453_gszb - Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng
Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - ảnh 3  - dam-cuoi-dong-nhi-ong-cao-thang-2_eetd - Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng
Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - ảnh 4  - son_0477_vggf - Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng
Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - ảnh 5  - son_0455_lzmh - Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng
Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - ảnh 6  - son_0503_dxqo - Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng
Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - ảnh 7  - e99fee90f505135b4a14_zing_uypf - Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng
Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - ảnh 8  - son_0464_jrxt - Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng
Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng - ảnh 9  - son_0466_sqkz - Khung cảnh tiệc cưới lộng lẫy tại Phú Quốc của Đông Nhi và Ông Cao Thắng